Team

Leiterin Heimatschutzzentrum:

Karin Artho, Kunsthistorikerin lic. phil. I

E-Mail: karin.artho(at)heimatschutz.ch

Vermittlung Baukultur:

Judith Schubiger, Primarlehrerin/MA Populäre Kulturen

E-Mail: judith.schubiger(at)heimatschutz.ch

Vermittlung Baukultur:

Raffaella Popp, BA Vermittlung Kunst&Design

E-Mail: raffaella.popp(at)heimatschutzzentrum.ch

Mitarbeiterin Vermittlung:

Céline Hug, BA Geschichte

E-Mail: info(at)heimatschutzzentrum.ch

Kasse/Empfang:

Susanne Debrunner

E-Mail: info(at)heimatschutzzentrum.ch

Kasse/Empfang:

Verena Spillmann

E-Mail: info(at)heimatschutzzentrum.ch

Führungen:

Lorenz Hubacher, BA Kunstgeschichte

E-Mail: info(at)heimatschutzzentrum.ch

Führungen:

Gina Attinger, lic. phil. I

E-Mail: info(at)heimatschutzzentrum.ch

Führungen:

Jonne van Galen, MA Kulturgeschichte

E-Mail: info(at)heimatschutzzentrum.ch